عقل چه میداند که عشــــق چیست

عقل چه مــــــی فهمد که عشق چیست؟

عقل فقط استدلال میداند ... فلسفه میداند و منطق ....

عقل فقط میداند که باید قــــلب را وادار کند به کار کردن تا بتپــــد و بکوبد برای چه

وبرای که را نمیداند ...

عقل اگر میفهمید که عشق چیست از کارهایش استعفا میداد ... عاشق میشد

هوشیاری را کنار گذاشته و مســـت میشد !

از آوردن دلیل و برهان دست میکشید اگــر....

عقــل میفهمید عشــــــــق چیست


پاییز

/ 3 نظر / 25 بازدید
چادرخاکی

ملت هميشه در صحنه دعا، استغفار را از ياد نبريد كه بهترين درمان‏ها براى تسكين دردهاست و لحظه ‏اى از ياد خدا غافل نباشيد. فرازی از وصیت‌نامه شهید محمدرضا رحمانى

زهـــــرا

علی شریعتی : با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تعظیم فرود نیاورم [پلک]