همیشه خوبم ...

همیشه جمله ی تکراری خوبم دروغ ترین راست دنیا است

این روزها که دیگر چیزی از رویاهایم نمانده

خاطرات را با عکس های نیمه پاره به رخ قلبم میکشم

خوشحال ترین خوشحالان جهان هم از این دنیای تکراری خسته میشوند

دنیایی که مردمانش میگویند چطوری؟ باید حتما در جوابشان بگویی خوبم وگرنه آنقدر

پاپیچت می شوند که تکرار دروغ همیشگی ات را نشانشان دهی...

 

پاییز

/ 1 نظر / 25 بازدید
پسرک و دخترک پاییز

خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام