/ 7 نظر / 8 بازدید
بسرمرگ

و این ماییم که به بهشت میرویم .... خیلی زیبا بود. منتظرتون هستم

وحید۵۳

هیچ کافر را به خاری منگرید در مسلمان گشتنش باشد امید

موژان

خیلی جالب بود آفرین مطالبت حرف نداره